img1
img2
img3

Menu G?ówne

Nasze Motto:

Rzeczy niemo?liwe wykonujemy od r?ki, cuda- zajmuj? nam troch? czasu.

UWAGA!

DOSTARCZAMY KWIATY POD WSKAZANY ADRES NA TERENIE SZCZECINA I OKOLIC!!

Imieniny

ï»ż
23 Maja 2018
ƚroda
Imieniny obchodzi:
Budziwoj,
Dezyderiusz,
Dezydery, Emilia,
Iwona, Jan,
Leontyna, MichaƂ,
Symeon
Do koƄca roku zostaƂo 223 dni.
ï»ż

Wie?ce, Wi?zanki

Tym, którzy odeszli i ?yj? w naszych sercach oferujmy kwiaty na znak naszej pami?ci i mi?o?ci.
Wychodz?c naprzeciw Pa?stwa oczekiwaniom posiadamy ofert? ró?nego rodzaju kompozycji pogrzebowych i nagrobnych z kwiatów ?ywych oraz sztucznych.